Energiahoidot

Terveys on tasapainoa ruumiin ja sielun, ajatuksen ja toiminnan,
ruumiillisen ja henkisen voiman välillä. Ihmisruumissa on valmis suunnitelma tervehtymisprosessille. - Caroline Myss, energialääketieteeseen erikoistunut lääkäri

Energiahoidot

Erilaiset energiahoidot ovat luonnollisia ja ikivanhoja tapoja hoitaa toista ihmistä, ja nykyaikana näitä jo osittain tieteellisesti todistettavissa olevia ilmiöitä tutkitaan erityisesti kvanttifysiikan sekä tietoisuuden tutkimuksen kentällä. Energiahoitoja voi käyttää ennaltaehkäisyyn, vahvistamaan vastustuskykyä, tasapainottamaan oloa, väsymykseen ja stressinhallintaan, kivunlievitykseen, oman henkisen polun selkiyttämiseen sekä jo olemassaoleviin fyysisiin/henkisiin vaivoihin osana hoitoprosessia ja monipuolista hyvinvointia. Energiahoidossa hoitaja toimii kanavana välittäen hoidettavalle parantavaa energiaa. Hoidon aikana hoitajan tietoisuuteen nousee usein myös intuitiivista tietoa siitä, miltä hoidettavan elämäntilanne näyttää, miltä eri valinnat näyttävät, missä hoidettava on henkisellä polullaan, mitä opetuksia käy läpi. Lähelle on joskus vaikea nähdä. Siksi toimimme peileinä toisillemme.

Energiahoitomme

Hoitohinnasto

  • Reikihoito, kesto 40 min., hinta 50€
  • Kanavointi, kesto 40 min., hinta 50€
  • Energiakentän puhdistus, kesto 50 min., hinta 65€
  • Tunnekehon hoito, kesto 1 h., hinta 70€
  • Regressiohoito, kesto 1,5 h, hinta 95€
  • ThetaHealing, kesto 1,5 h, hinta 95€
  • Yhdistelmähoito (sisältää energiakentän puhdistuksen, tunnekehon hoidon & ThetaHealingin), kesto 2,5h, hinta 120€

Ihminen on terve, kun energia pääsee virtaamaan vapaasti kehossa. Aineenvaihdunta, solujen jakautuminen ja muut kehon toiminnot tapahtuvat tämän energian vaikutuksesta. Sairaus on seuraus seuraus energian epätasapainosta. Sairauksien syiden tiedostaminen ja niiden hoitaminen on olennaista (pelkkien oireiden hoidon sijasta). Sairaudella on aina viestinsä kerrottavanaan ja jos ymmärtää tuon viestin, sairaus voi osoittautua myös siunaukseksi. Sairaus koittaa aina johdattaa ihmistä sielua kohden. Keho pystyy korjaamaan itsensä, kunhan se ymmärtää, mitä on korjaamassa, löytää tarvittavat rakennusaineet ja tekee niiden edellyttämät muutokset, jotta energia pääsee taas virtaamaan. Oireet ovat kehon tapa ”yrittää parantaa” ihminen ja ohjata sielua kohden.

Elämänenergialla on monta nimeä, kuten prana, chi / Qi / ki ja mana, riippuen kulttuurista . Meissä jokaisessa virtaa energiaa, joka pitää meidät elossa, ja tämän energian valjastaminen käyttöömme hoitojen yhteydessä käynnistää kehon oman paranemisprosessin. Vanhoissa kulttuureissa energia on tunnustettu tuhansia vuosia, ja Kauko-Idässä elämänenergian valjastamiseen tähdätään monilla tavoilla, kuten meditaatiolla, joogalla, qigong- ja taiji -harjoituksilla. Uusi testamentti taas kertoo Jeesuksen ja hänen seuraajien tekemistä ihmeteoista ja siitä kuinka he paransivat sairaita, ehkäpä energiahoidoissa on loppujen lopuksi kyse samasta asiasta. Energiahoidoilla aktivoidaan kehon omia parantavia mekanismeja ja poistetaan energiatukkeumia.

Jokaisella on kyky parantua ja parantaa. Henkistä ja fyysistä hyvinvointia kuormittavia tunteita sekä uskomuksia voidaan vapauttaa ja toipuminen voi olla nopeaa. Tänä päivänä käytössämme on monia energialääketieteellisiä menetelmiä, joiden avulla päästään käsiksi ongelmien ytimeen, alitajuiseen tiedostamattomaan stressiin sekä tunnemuistoihin, joiden taakkaa ei mahdollisesti edes tiedosta kantavansa. Kenties hienointa näissä menetelmissä on se, että kun parantaa yhden merkittävän kokemuksen, sen vaikutukset ulottuvat kaikkiin vastaavaa tunne-energiaa sisältäviin kokemuksiin saaden aikaan paranemista menneisyydessä, tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Itse uskon, että energialääketieteelliset hoidot toimivat siksi, että ne paneutuvat sairauden juurisyiden hoitamiseen alitajunnan tasolla sekä pakottavat sielun kohtaamaan ongelman ennen sen käsittelyä. Sairaus voi olla myös siunaus. Sielulla on mahdollisuus oivaltaa, oppia ja muuttua sairauden kautta. Kun oppi on sisäistetty sekä tunnetaakka käsitelty ja anteeksiannettu itselle/muille, paraneminen mahdollistuu.

Energiahoitoja on useita erilaisia. Teen pääasiassa ThetaHealingia, kuormittavien tunteiden vapauttamista (mm. meridiaaniterapian ja EFT:n keinoin), energiakentän puhdistamista sekä regressiohoitoja. Käytän hoidoissa aina lisäksi psykokinesiologiaa ja intuitiooni sekä opiskelemiini muihin energiatekniikoihin perustuvaa energianvälitystä.

Jokaista meitä ympäröi aureli energiakenttä. Tiedemaailmassa kenttää kutsutaan biokentäksi, elävän organismin elektromagneettiseksi kentäksi, joita voi havaita solu-ja organismitasolla. Tämä energiakenttä jaetaan neljään tasoon. Näitä ovat eetteri- eli energiakeho, astraali- eli tunnekeho, mentaali- eli ajatuskeho ja syy- eli kausaalikeho. Energiahoidoilla vahvistetaan, korjataan ja puhdistetaan auran kerroksia. Kun olemme terveitä ja hyvinvoivia, energiakenttämme on puhdas ja tasapainoinen. Jos näin ei ole, saattaa syynä olla energiakenttää rasittava ja sinne kuulumaton, häiritsevä energia.

Elämä ei aina anna sitä, mitä haluat, vaan sitä, mitä luulet ansaitsevasi.
Toteuttaaksesi tarkoituksesi, sinun pitää olla valmis luopumaan historiastasi – Karl Schmidt

Kirjasuosituksia

Lipton Bruce H., Ajatuksen biologia (The Biology of Belief)
David Wilcock, Lähdekenttä
Ehdin Susanna Itsensä parantava ihminen
Distel Wolfgan, Dai komio Reikin sydän
Loyd Alexander, Paranemisen avain sekä Rakkauden periaate
Ohashi, Kehon kieli
Gasgoicne Stephen, Kiinalainen tie terveyteen
Aranovich Boris, Healing
Hallenberh Helena, Elinvoimaa kiinalaisittain
Andrews Ted, Parantajan käsikirja
Brennan Barbara Ann, Hands of Light
Ross Julia, The Mood Cure Blomberg Harald, Parantavat liikkeet
Turner Kelly A, Syövästä voi selviytyä