Energiahoidot

Terveys on tasapainoa ruumiin ja sielun, ajatuksen ja toiminnan,
ruumiillisen ja henkisen voiman välillä. Ihmisruumissa on valmis suunnitelma tervehtymisprosessille. - Caroline Myss, energialääketieteeseen erikoistunut lääkäri

Energiahoidot

Erilaiset energiahoidot ovat luonnollisia ja ikivanhoja tapoja hoitaa toista ihmistä, ja nykyaikana näitä jo osittain tieteellisesti todistettavissa olevia ilmiöitä tutkitaan erityisesti kvanttifysiikan sekä tietoisuuden tutkimuksen kentällä. Energiahoitoja voi käyttää ennaltaehkäisyyn, vahvistamaan vastustuskykyä, tasapainottamaan oloa, väsymykseen ja stressinhallintaan, kivunlievitykseen, oman henkisen polun selkiyttämiseen sekä jo olemassaoleviin fyysisiin/henkisiin vaivoihin osana hoitoprosessia ja monipuolista hyvinvointia. Energiahoidossa hoitaja toimii kanavana välittäen hoidettavalle harmonisoivaa energiaa. Hoidon aikana hoitajan tietoisuuteen nousee usein myös intuitiivista tietoa siitä, miltä hoidettavan elämäntilanne näyttää, miltä eri valinnat näyttävät, missä hoidettava on henkisen kasvun matkallaan, mitä opetuksia käy läpi. Lähelle on joskus vaikea nähdä. Siksi toimimme peileinä toisillemme.

Energiahoitomme

Perinteinen usui Reiki™ on klassinen itsehoidon ja energiahoidon menetelmä. Tutustuin Reikiin vuonna 2006 opetellessani tunnistamaan energioita ja käyttämään niitä hyödyksi. Vaikka tuon jälkeen olen opiskellut lukuisia muita energiahoitomenetelmiä, aloitan aamuni edelleen viiden minutin tehoreikillä, joka antaa pirteyttä ja selkeyttä jokaiseen päivääni. Reiki antaa mahdollisuuden omaan henkiseen kasvuun jokaisen omilla ehdoilla. Reikin avulla voi korjata jo syntynyttä epätasapainoa, joka ilmenee esimerkiksi pahan olon tunteena, sairautena, masentuneisuutena jne, mutta sen avulla voi myös edesauttaa ja ylläpitää elämän harmoniaa. Reiki on ikivanha energiahoitomuoto, jossa hoidettava saa parantavaa energiaa hoitajan välityksellä. Tämä energia voimistaa kehon omaa immuunipuolustusta ja luonnollista paranemisprosessia.

Kahden kesken pidetyssä istunnossa on mahdollista saada henkilökohtaisempaa viestiä, kuin isossa yleisömeediotilaisuudessa. Kanavoija toimii välikappaleena hengen tasolta tälle fyysisen maailman tasolle. Välitettävän tiedon on tarkoitus auttaa ihmistä elämässä eteenpäin, tuoda lohtua ja tukea niin arkisissa asioissa kuin henkisissä pyrkimyksissä. Kanavoijalla on vaitiolovelvollisuus kaikista asioista ja asiakkaista.

Tunnekehon hoito perustuu psykologiseen akupunktioon, kinesiologiaan, EFT:hen sekä meridiaaniterapiaan. Kuormittavia tunteita syntyy tilanteissa, joissa meitä loukataan tavalla tai toisella. Pettymykset, petokset, sydänsurut ja menetykset ovat tyypillisiä tilanteita, joissa kehoon ja energiakehoon varastoituu kuormittavia tunteita, kuten katkeruutta, vihaa, katumusta, häpeää, syyllisyyttä. Jos huomaa reagoivansa tiettyihin ärsykkeisiin voimakkaan negatiivisesti, on se merkki siitä, että tunnetta ei ole saatu purettua kehosta. Energiakentässämme ja kehossamme piilottelevat kipeät tunteet kuluttavat energiaamme, vaikuttavat negatiivisesti mielialaamme, ihmissuhteisiimme ja jopa fyysiseen terveyteeme. Hoidossa vapautetaan kuormittavaa tunne-energiaa, joka on varastoitunut useimmiten eri elimien läheisyyteen. Kun kuormittavat tunteet (esim.syyllisyys, katkeruus, viha, riittämättömyys) on tiedostettu, ne nostetaan aktiivisesti mieleen ja meridiaanien päätepisteitä sormin aktivoimalla autetaan kehoa vapautumaan niistä. Meridiaanit ovat kehon lävitse kulkevia elektromagneettisen energian kanavia. Päämeridiaaneja on kaikkiaan 12+2, ja niitä pitkin sijaitsee joukko pisteitä, joita painelemalla voidaan lievittää monenlaisia terveysongelmia sekä estää sairauksien syntymistä. Energia virtaa omassa verkostossaan kuten veri suonissa tai hermoimpulssit hermostossa. Tällä menetelmällä voidaan hoitaa myös kehomuistiin taltioituneita stressitilanteita (kielteiset muistot & traumat).

Energiakentän puhdistuksessa vapautetaan sinne kuulumatonta energiaa, sekä samalla palautetaan oma energia sieltä, minne se on syystä tai toisesta sitoutunut ja minne se ei kuulu (toisesta ajasta, paikasta ja ihmisestä).  Näin hoidettavalla on mahdollisuus palautua jälleen omaan voimaansa, rauhaan ja tasapainoon.

Regressiohoidossa voidaan palata tämän elämän kipupisteisiin ja eheyttää niitä elämällä alitajuisesti tilanne uudelleen vakiinnuttaen tilalle ”onnellisen lopputuloksen”. Regressiohoidossa voidaan palata myös menneeseen elämään, jos syy tämän elämän ongelmaan löytyy sieltä, ja palauttaa mieleen jokin merkittävä tapahtuma, joka antaa usein ymmärrystä nykytilanteelle ja selityksen mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. Toisinaan tämän elämän ongelman on mahdollista parantua pelkästään tiedostamalla entisen elämän vaikutus ja sen henkinen oppi. Ei ole merkitystä, uskooko menneisiin elämiin vai ei, hoito toimii silti. Mieleen nousee unohduksissa olleita kuvia ja tuntemuksia, jotka tuovat selkeyttä nykyiseen tilanteen.

ThetaHealing® – Henkistä, fyysistä ja emotionaalista paranemista ”Reveal and heal” eli suomeksi ”paljasta ja parane” kuvaa hyvin ThetaHealing® –tekniikan perusajatusta. Miltei jokainen ihminen kantaa negatiivia uskomuksia ja vanhentuneita, toimimattomia ajatusmalleja mukanaan. Uskomukset, esim. ”En ole rakkauden arvoinen”, tai ” Voin toimia vain tietyssä ammatissa ollakseni hyväksytty” voivat olla omaksutut jo varhaislapsuuden auktoriteeteilta tai ovat juurtuneet ihmiseen koettujen elämäntilanteiden myötä. Toiset uskomukset ovat täysin tietoisia ja toiset alitajuisia, emmekä läheskään aina päivätietoisuudessa ymmärrä alitajuisten uskomusten vaikutusta terveyteemme. Korvaamalla rajoittavat uskomukset myönteisillä hyvinvointia edistävillä uskomuksilla, myös fyysinen keho reagoi myönteisesti palautumalla luonnolliseen terveeseen tilaan. Jos olet kulkenut jo pidempään henkisen kehityksen tietä, olet tutustunut todennäköisesti positiivisen ajattelun voimaan, kehotietoisuuteen, visualisointiin, myönteisiin affirmaatioihin, NLP:hen, Silva-menetelmään, meditoinut ja joogannut ja osaat hyödyntää vetovoiman lakia. Olet ehkä kokeillut lukuisia luontaishoitoja, mutta jotkut totutut toimintamallit ja ajatuskuviot eivät silti ole muuttuneet. ThetaHealing® auttaa lopettamaan alitajuisen vastustamisen, löytämään haasteiden alitajuiset syyt ja muuttamaan ne siten, että ajatuksesi, tunteesi ja toimintasi tukevat päämääriäsi ja unelmiasi.

ThetaHealing® on saanut nimensä theta-taajuudesta, jolla ThetaHealingia käyttävän henkilön aivot värähtelevät hoitoa tehdessä. Theta on syvä rentoutumisen tila, jossa ollessa saa yhteyden intuitiiviseen tietoon, jota voi käyttää saadakseen aikaan tarvittavia muutoksia elämässä. Ottamalla yhteyden korkeampaan tietoisuuteen voi löytää ja muuttaa tarvittavat uskomukset, tunteet ja kokemukset. ThetaHealing-tekniikassa voidaan hyödyntää myös kinesiologiaa. Lihastestauksen avulla voi testata, mitä negatiivisia uskomuksia kannamme tiedostamattamme mukanamme. Negatiivisen uskomuksen muutos positiiviseksi on myös välittömästi todettavissa lihastestauksen avulla. Esimerkiksi henkilö, joka ei pohjimmiltaan usko olevansa täysin terve, antaa myös lihastestauksessa negatiivisen vastauksen sanoessaan ”Olen terve”. Tämä negatiivinen uskomus vaikuttaa aivan varmasti jollain tasolla hänen terveydentilaansa. ThetaHealingilla negatiivinen uskomus voidaan muuttaa ja testattaessa uudelleen, lihastesti osoittaa henkilön myös itse uskovansa, että hän on aivan terve. ThetaHealingin kehittäjä on Vianna Stibal, joka paransi itse syöpänsä menetelmällään. ThetaHealingin tekniikka kuvaillaan yksityiskohtaisesti Vianna Stibalin kirjassa ThetaHealing – Introducing an Extraordinary Energy Healing Modality. Kirjan voi tilata esimerkiksi Vianna Stibalin virallisilta nettisivuilta. Suomeen ThetaHealingin metodin toi Suvi Bowellan, jonka sivuilta voit lukea menetelmästä yksityiskohtaisemmin

Yhdistelmähoito sisältää energiakentän puhdistuksen, tunnekehon hoidon & ThetaHealingin. Kesto 2,5h.

Hoitohinnasto

  • Reikihoito, kesto 40 min., hinta 50€
  • Kanavointi, kesto 40 min., hinta 50€
  • Energiakentän puhdistus, kesto 50 min., hinta 65€
  • Tunnekehon hoito, kesto 1 h., hinta 70€
  • Regressiohoito, kesto 1,5 h, hinta 95€
  • ThetaHealing, kesto 1,5 h, hinta 95€
  • Yhdistelmähoito (sisältää energiakentän puhdistuksen, tunnekehon hoidon & ThetaHealingin), kesto 2,5h, hinta 120€

Ihminen on terve, kun energia pääsee virtaamaan vapaasti kehossa. Aineenvaihdunta, solujen jakautuminen ja muut kehon toiminnot tapahtuvat tämän energian vaikutuksesta. Sairaus on seuraus seuraus energian epätasapainosta. Sairauksien syiden tiedostaminen ja niiden hoitaminen on olennaista (pelkkien oireiden hoidon sijasta). Sairaudella on aina viestinsä kerrottavanaan ja jos ymmärtää tuon viestin, sairaus voi osoittautua myös siunaukseksi. Sairaus koittaa aina johdattaa ihmistä sielua kohden. Keho pystyy korjaamaan itsensä, kunhan se ymmärtää, mitä on korjaamassa, löytää tarvittavat rakennusaineet ja tekee niiden edellyttämät muutokset, jotta energia pääsee taas virtaamaan. Oireet ovat kehon tapa ”yrittää parantaa” ihminen ja ohjata sielua kohden.

Elämänenergialla on monta nimeä, kuten prana, chi / Qi / ki ja mana, riippuen kulttuurista . Meissä jokaisessa virtaa energiaa, joka pitää meidät elossa, ja tämän energian valjastaminen käyttöömme hoitojen yhteydessä käynnistää kehon oman paranemisprosessin. Vanhoissa kulttuureissa energia on tunnustettu tuhansia vuosia, ja Kauko-Idässä elämänenergian valjastamiseen tähdätään monilla tavoilla, kuten meditaatiolla, joogalla, qigong- ja taiji -harjoituksilla. Uusi testamentti taas kertoo Jeesuksen ja hänen seuraajien tekemistä ihmeteoista ja siitä kuinka he paransivat sairaita, ehkäpä energiahoidoissa on loppujen lopuksi kyse samasta asiasta. Energiahoidoilla aktivoidaan kehon omia parantavia mekanismeja ja poistetaan energiatukkeumia.

Jokaisella on kyky parantua ja parantaa. Henkistä ja fyysistä hyvinvointia kuormittavia tunteita sekä uskomuksia voidaan vapauttaa ja toipuminen voi olla nopeaa. Tänä päivänä käytössämme on monia energialääketieteellisiä menetelmiä, joiden avulla päästään käsiksi ongelmien ytimeen, alitajuiseen tiedostamattomaan stressiin sekä tunnemuistoihin, joiden taakkaa ei mahdollisesti edes tiedosta kantavansa. Kenties hienointa näissä menetelmissä on se, että kun parantaa yhden merkittävän kokemuksen, sen vaikutukset ulottuvat kaikkiin vastaavaa tunne-energiaa sisältäviin kokemuksiin saaden aikaan paranemista menneisyydessä, tässä hetkessä ja tulevaisuudessa. Itse uskon, että energialääketieteelliset hoidot toimivat siksi, että ne paneutuvat sairauden juurisyiden hoitamiseen alitajunnan tasolla sekä pakottavat sielun kohtaamaan ongelman ennen sen käsittelyä. Sairaus voi olla myös siunaus. Sielulla on mahdollisuus oivaltaa, oppia ja muuttua sairauden kautta. Kun oppi on sisäistetty sekä tunnetaakka käsitelty ja anteeksiannettu itselle/muille, paraneminen mahdollistuu.

Energiahoitoja on useita erilaisia. Teen pääasiassa ThetaHealingia, kuormittavien tunteiden vapauttamista (mm. meridiaaniterapian ja EFT:n keinoin), energiakentän puhdistamista sekä regressiohoitoja. Käytän hoidoissa aina lisäksi psykokinesiologiaa ja intuitiooni sekä opiskelemiini muihin energiatekniikoihin perustuvaa energianvälitystä.

Jokaista meitä ympäröi aura eli energiakenttä. Tiedemaailmassa kenttää kutsutaan biokentäksi, elävän organismin elektromagneettiseksi kentäksi, joita voi havaita solu-ja organismitasolla. Tämä energiakenttä jaetaan neljään tasoon. Näitä ovat eetteri- eli energiakeho, astraali- eli tunnekeho, mentaali- eli ajatuskeho ja syy- eli kausaalikeho. Energiahoidoilla vahvistetaan, korjataan ja puhdistetaan auran kerroksia. Kun olemme terveitä ja hyvinvoivia, energiakenttämme on puhdas ja tasapainoinen. Jos näin ei ole, saattaa syynä olla energiakenttää rasittava ja sinne kuulumaton, häiritsevä energia.

Elämä ei aina anna sitä, mitä haluat, vaan sitä, mitä luulet ansaitsevasi.
Toteuttaaksesi tarkoituksesi, sinun pitää olla valmis luopumaan historiastasi – Karl Schmidt

Kirjasuosituksia

Lipton Bruce H., Ajatuksen biologia (The Biology of Belief)
David Wilcock, Lähdekenttä
Ehdin Susanna Itsensä parantava ihminen
Distel Wolfgan, Dai komio Reikin sydän
Loyd Alexander, Paranemisen avain sekä Rakkauden periaate
Ohashi, Kehon kieli
Gasgoicne Stephen, Kiinalainen tie terveyteen
Aranovich Boris, Healing
Hallenberh Helena, Elinvoimaa kiinalaisittain
Andrews Ted, Parantajan käsikirja
Brennan Barbara Ann, Hands of Light
Ross Julia, The Mood Cure Blomberg Harald, Parantavat liikkeet
Turner Kelly A, Syövästä voi selviytyä