Meditaatio – silta sielun yhteyteen

Blogi

Olemme kaikki henkisiä olentoja. Kaipaamme elämäämme merkitystä, sisäistä rauhaa ja vastauksia elämän ja kuoleman, hyvän ja pahan, hengen ja Luojan mysteeriin. Pinnallisesti eletty elämä ei koskaan vastaa näihin kysymyksiin eikä tyydytä tarpeita, jotka pakottavat meidät kysymään. Syvimmän ymmärryksen kaipuun voi tyydyttää vain kääntymällä sisäänpäin ja löytämällä itsessään olevat salaisuudet. Sisimmässä piilevä henkinen viisaus ja voima, sekä sen hyödyntäminen, on yksi elämän ihmeellisimmistä ulottuvuuksista.

Elämme korkeampien aivotoimintojen kautta. Nykyihmisen elämä täyttyy jatkuvista ulkoisista ärsykkeistä ja signaaleista, tavoitettavissa olemisesta, nopeasta reagoinnista sekä kiivastempoisesta rytmistä. Aivokuori on kasvanut viime vuosituhansien aikana ja jättänyt varjoonsa vanhemman aistinvaraisista toiminnoista vastaavan aivorungon. ”Vanhat aivot” eivät keksi oivalluksia tai pysty lukemaan, mutta niillä on valta tuntea ja olla. Aivorungon avulla esi-isämme tunsivat kaikkialla luonnossa vallitsevan energian ja ykseyden läsnäolon, selvätiesivät käyttämällä intuitiotaan. Tieteiden edistymisestä huolimatta tunnumme tietävän elämän arvoituksesta ja energian syvimmästä olemuksesta edelleen vähemmän kuin esivanhempamme.

Suurin osa ihmiskunnasta on harjoittanut eri kulttuureissa ja kansojen keskuudessa hengen tieteitä ja meditaatiota jo useamman tuhannen vuoden ajan. Muuttuneita tietoisuuden tiloja on kuvattu jo esihistoriallisissa shamanistisissa luolamaalauksissa, ja yli 5000 v sitten muinaiset intialaiset vedakirjoitukset välittivät periaatteita, jotka ohjaavat hengen ilmentymistä sielun tasolta näkyvään maailmaan. Tämän näkemyksen mukaan ihmisellä on keho, mieli ja henki. Henki on tärkein, sillä se yhdistää meidät ikuiseen tietoisuuteen, josta kaikki oleva on lähtöisin. Mitä syvemmin olemme yhteydessä siihen, sitä enemmän saamme nauttia maailmankaikkeuden ehtymättömästä energiasta, joka pystyy täyttämään kaikki toiveemme ja tarpeemme. Vedakirjoitusten, taolaisuuden sekä buddhalaisuuden oppien mukaan kärsimys ja kohtaamamme vaikeudet ovat vain seurausta tämän yhteyden katkeamisesta.

Meditaatio on hengen työkalu

Meditaatio on oiva työkalu hengen yhteyteen.  Hengen yhteydellä tarkoitan niin yhteyttä omaan ydinolemukseen ja sielun kerroksiin kuin toisiin henkiin, esimerkiksi omiin henkioppaisiin tai edesmenneisiin rakkaisiin. Intentiosta riippuen meditaatio voi olla henkisen kehityksen, mediaalisen herkistymisen, tietoisuuden tutkimisen, oivaltamisen, paranemisen ja jopa valaistumisen väline. Meditointi on mielen ja energian ohjausmenetelmä, tapa kokea todellisuutta ja itseänsä. Se auttaa näkemään, tuntemaan ja aistimaan elämässä oleellisen ja irrottautumaan epäoleellisesta. Meditointi on ajattomuuden tilassa olemista, läsnäoloa, hiljentymistä, itsensä kuulemista ja hoitamista, yhteyden kokemista, silta sieluun ja kaikkeuden lähteelle. Meditaatio hiljentää ajatusten sekä opittujen uskomusten hallitsevan aseman, ja silloin voi kuulla sielunsa puheen, intuition äänen. Meditaatio kiteyttää ymmärryksen ”me emme ole maailmassa, vaan maailma on meissä”. Kaikki, mitä etsimme, on jo meissä.

Esimerkki hengen yhteys -meditaatiosta

Kiinnitä huomio hengitykseesi. Anna sen virrata omaan rauhalliseen tahtiinsa ja vain tarkkaile hengityksen kulkua kehossa sekä ulos ja sisäänhengityksen välistä tilaa. Voit huomioida, kuinka uloshengityksen jälkeen juuri ennen sisäänhengitystä, hengitys pitää pienen tauon, ennen kuin virtaa takaisin sisään. Tuossa ajattomassa hetkessä voit päästää irti kaikesta epäolennaisesta ja rentoutua täysin. Sytytä nyt kirkas valon kipinä juuri tuohon kohtaan sisällesi, johon oma uloshengityksesi päättyy ja josta sisäänhengitys taas alkaa. Anna valosi jokaisella sisäänhengityksellä kirkastua ja voimistua, jokaisella uloshengityksellä laajentua ja levitä täyttäen pikkuhiljaa koko kehon sekä myös kehoa ympäröivän auran alueen. Anna valon puhdistaa kaiken, mitä et tarvitse tässä hetkessä ja vahvistaa valoa sinussa, aidointa itseäsi, ydinolemustasi.

Myös sinä olet valo-olento ihmiskehossa ihmisen elämästä oppimassa. Luota siihen, että voit olla yhteydessä muihin valo-olentoihin – edesmenneisiin rakkaisiin sekä taivaallisiin oppaisiin. Keskity nyt haluamaasi edesmenneeseen rakkaaseen. Ajattele jotain tiettyä muistoa, joka herättää kiitollisuutta ja puhdasta rakkautta tuota läheistä kohtaan. Se on saattanut tapahtua jonain erityisen onnellisena aikana elämässä tai silloin, kun tarvitsit eniten lohtua ja apua rakkaaltasi. Anna rakkauden ja kiitollisuuden tunteen energian tavoittaa rakkaasi tuonilmaisissa ja muodostaa ajan sekä avaruuden poikki side tuohon läheiseen. Hänen sydämensä on täysin avoinna rakkaudelle sekä myötätunnolle, ja hän ymmärtää ja rakastaa sinua yhä täydemmin ja puhtaammin nyt ilman ihmisen psyykkeen taakkaa. Hänen tarkoituksensa on auttaa ja lohduttaa sinua. Salli itsesi aistia tämän hengen läsnäolo kanssasi. Jos jotain on jäänyt kertomatta tai käsittelemättä, voit tehdä sen nyt. Voit myös kuunnella mahdollista vastausta, joka voi tulla äänen, kuvan, tunteen, tuoksun, yhteisen muiston tai symbolin muodossa. Ole avoin ja vastaanottavainen kaikelle. Luota.

Meditaatiotapoja

Meditoinnilla voidaan tietoisesti kasvattaa omaa energiaa ja parantavia tunnetiloja sekä kohdata ja hiljentää hallitsematonta ajatusten virtaa. Tämän voi tehdä kahdella tavalla. Yksi on tyhjentää mieli ja olla vain läsnä sisäiselle hiljaisuudelle. Toinen on ohjata tietoisesti mieleen myönteisiä mielikuvia ja energioita, jolloin sinne ei mahdu mitään muuta. Meditoidessa voi ajatella, tai voi meditoida tavoilla, joissa ei ajatella mitään, ollaan täysin tyhjinä.

Länsimaissa kiinnostus meditaatiota kohtaan heräsi verrattain myöhään 1700-luvulla, ja erityisesti transendentaalinen meditaatio, jossa käytetään tietynlaisia äänteitä, mantroja, oli suosittua. 1990-luvulta lähtien länsimaissa on harjoitettu eniten mindfulnessia (hyväksyvää tietoista läsnäoloa), jota käytetään hyödyksi nykyään mm.kolmannen aallon psykoterapian ja kognitiivisen käyttäytymisterapian osana. Mediaatiotapoja on lukuisia mm. kehotietoisuusharjoitteet ja chakraharjoitteet, itsesäätelyharjoitteet (tunteet), hengitysharjoitteet, mielen kehittäminen (kiitollisuus), visualisointi, affirmaatiot, meditatiivinen liikunta (qigong, jooga), keskitetyn huomion meditaatio (objekti) ja avoimen tarkkaavaisuuden meditaatio (havaitaan ilmiöt). Myös rukous on eräänlaista meditaatiota. Meditaatiotyylit eroavat toisistaan painottaen eri asioita. Niillä voi pyrkiä tietoisesti muuttamaan itseään sekä omaa todellisuuttaan tai vain havainnoimaan, mitä tapahtuu.

Meditaation hyötyjä

Jokainen voi olla oman elämänsä parantaja – olemalla itselleen läsnä ja sallivansa, mitä on. Kun kuuntelee meditatiivisen läsnäolon kautta tuntemuksia ja viestejä, joita keho lähettää, elimistön ei tarvitse edetä sairastumiseen asti. Olemalla läsnä tunteillemme ja vapauttamalla itsemme niistä tunnetiloista, jotka eivät ole korkeimmaksi parhaaksemme, ehkäisemme tunne-energioiden purkautumista sairauksien muodossa.

Sydän on yksi elimistön suurimmista parannuskeskuksista. Jokainen kokemamme tunne vaikuttaa sydämemme rytmiin, joka puolestaan välittyy eteenpäin keskushermoston kautta. Sydämellä, aivoilla ja autonomisella hermostolla on läheinen suhde toisiinsa, koska tasapaino tai epätasapaino yhdessä näistä vaikuttaa toiseen. Kun muutamme emootioitamme, vaikutamme autonomisiin toimintoihin, Kun keskitymme sydämeen ja nostatamme kohottuneita emootioita, kuten arvostusta, iloa, kiitollisuutta ja myötätuntoa, nämä tunteet voidaan havaita koherenssina sydämen rytmissä. Koherentti energia saa sydämen lyömään tasaisesti ja vakaa rytmi luo yhä vahvempaa magneettista kenttää sydämen ympärille ja näin ollen koko kehoon. Mitä koherentimpi sydämen rytmi on, sitä laajemmaksi kenttä kasvaa. Kun tunteet ovat riittävän vahvoja, kehoon vapautuu myös kemikaaleja, jotka edistävät eheytymistä.

Esimerkki parantavasta sydänmeditaatiosta

Kiinnitä huomio sydämeesi, voit halutessasi myös laittaa kätesi sydämen päälle. Kiinnittämällä huomion sydämen alueelle, myös energia ohjautuu sinne ja alkaa tasapainottaa niin sydämen toimintaa kuin keuhkoja, kateenkorvaa (eli kehon pääasiallista puolustusjärjestelmän rauhasta) sekä autonomista hermostoa, joka on sydämeen sidoksissa. Tunne omat sydämen lyöntisi, oma luonnollinen rytmisi. Hengitä oman sydämen tahtiin sisään ja ulos ja ikään kuin sydämen läpi ja kautta. Anna hengityksen puhdistaa sydäntä, hidastua ja rauhoittua sekä muuttua yhä syvemmäksi jokaisella sisään- ja uloshengityksellä. Muistele nyt jotain miellyttävää ja rakkaudentäyteistä muistoa. Todella tunne tuo rakkauden tunne, kiitollisuus ja onnellisuus sydämessäsi. Tunne nyt, kuinka jokaisella sisäänhengityksellä rakkaus ja kiitollisuus sinussa voimistuu ja jokaisella uloshengityksellä laajenee ja leviää täyttäen pikkuhiljaa kehon jokaisen solun. Voit huomioida, kuinka värähtely sinussa muuttuu ja keventyy nostaessasi kehosi energiaa tuntemalla korkeasti värähteleviä tunteita: kiitollisuutta, rakkautta, myötätuntoa, iloa, riemua, täyttymystä. Samalla vapautuu stressiä sekä menneisyyden tunne-energiaa, jota keho on varastoinut vuosien toiminnan, ajattelun ja samojen tuttujen tunteiden tuntemisen myötä. Sydän alkaa lyödä yhä tasaisemmin, rytmissä ja säännönmukaisesti. Jatka tunteiden tuntemista sydämelläsi ja hengittämistä sydämen kautta. Anna sydämesi pakahtua parantavista tunteista. Anna tunteiden hoitaa.

Meditaation on todistettu lisäävän harmaata ainetta aivoissa, joka liittyy mm. tunteiden säätelyyn, ahdistuksen lievittymiseen, muistiin, uneen ja stressinsietokykyyn. Meditaatio lisää keskittymiskykyä, hyvinvointia, positiivisia tunteita, mielenrauhaa sekä aktivoi vagushermoa, joka on parasympaattisen eli kehoa rauhoittavan hermoston tärkein hermo, kehon palautumisjärjestelmän pääkytkin. Vagushermo ulottuu aivorungosta kehon kaikkiin tärkeisiin elimiin, kuten sydämeen, keuhkoihin ja suolistoon, vaikuttaen siten laaja-alaisesti terveyteemme. Se auttaa vähentämään stressiä, ahdistusta ja tulehduksia aktivoimalla parasympaattista hermostoa. Meditaation rentouttava sekä tervehdyttävä vaikutus on mitattavissa hengitystiheydessä, sydämen sykevälivaihtelussa, verenpaineessa ja unen laadussa. Onpa meditaation havaittu vaikuttavan positiivisesti myös molekyyliin nimeltä telomeraasi, joka on vastuussa DNA-ketjun osien pidentämisestä kromosomien päissä. Tämä on se entsyymi, joka hidastaa biologista ikääntymistä lievittämällä stressin vaikutusta telomeereihin sekä mahdollistaa solujen kuolemattomuuden.

Meillä jokaisella on käytössämme kyky ja voima muuttaa mieltämme, ja yksi parhaista tavoista tehdä niin on meditaatio. Meditaation avulla voimme hyväksyä itsemme, vapauttaa energeettisiä tukoksia ja oppia välttämään lankeamasta enää vanhoihin toistuviin ajatusmalleihin. Erityisesti meditaatiotekniikat, joiden avulla voidaan siirtyä beta-aivoaalloilta theta-taajuudelle ja muuttaa pysyvästi negatiivisen mielen tapoja, uskomuksia sekä rajoittavia käytösmalleja, ovat tehokkaita itsensä kehittämisen välineitä. Meditaatio auttaa vapautumaan mielen harhasta ja pääsemään lähemmäs todellista identiteettiä – puhdasta tietoisuutta. Kun tulemme puhtaaksi tietoisuudeksi, astumme pois itsemme (egomme ja mielemme) tieltä, ja autonominen hermosto saa mahdollisuuden suorittaa tehtävänsä. Kun analyyttinen mieli luopuu hallinnan tarpeesta, pääsemme tilaan, jossa kehon eheyttävät toiminnot alkavat toimia. Apollonin temppelin sisäänkäynnille Kreikassa on kaiverrettu sanat ”Tunne itsesi”. Se lienee elämän lopullinen merkitys ja tarkoitus, on kyse sitten yksilön elämästä, elämästä maapallolla tai universumissa. Meditaatio auttaa kääntymään oman sisäisen viisaansa puoleen, kuten myös tavoittamaan kollektiivisen tietoisuuden ja ykseyden kentän. Meditaation avulla voi oppia tuntemaan todellisen itsensä ja parhaimmassa tapauksessa jopa oivaltaa koko elämänsä merkityksen sekä tarkoituksen.