Muutoksen aika ja uusi normaali

Blogi

Kulunut kuukausi on näyttänyt meille elämän yllätyksellisyyden. Koko maailma on pysäytetty yhteisen asian äärelle huolimatta siitä, missä asumme, mitä teemme elääksemme ja mihin uskontokuntaan tai sosioekonomiseen ihmisjoukkoon kuulumme. Ensimmäistä kertaa sitten sotien olemme tilanteessa, joka ei voi olla koskettamatta omalla tavallaan jokaista. Se on jättänyt varjoonsa niin poliittiset kuin muutkin erimielisyydet, joille ei ole enää sijaa, ja nostanut arvoon arvaamattomaan yhteisen edun sekä toisistamme välittämisen. Tämä aika edellyttää meitä toimimaan toistemme puolesta, jotta niin yksilöinä, yhteiskuntana kuin ihmiskuntana voimme selviytyä mahdollisimman vähin fyysisiin ja henkisin vaurioin. Erillisyyden harha on hetkeksi hälvennyt. Näinä aikoina olemme kaikki yhtä.

Havahtuminen

Tammikuussa, kun kirjoitin tästä vuodesta tulevan tasapainon vuoden, en rehellisyyden nimissä odottanut ihan näin massiivista ja kollektiivista hereille ravistelua. Silti tilanne, jonka kohtaamme tällä hetkellä, on ollut ennakoitavissa jo pitkään. Energeettisellä tasolla maapallolla on vallinnut epätasapaino. Se on näkynyt mm. ihmisten lisääntyneenä itsekkyytenä aikaisempiin vuosikymmeniin verrattuna, mielenterveysongelmien kasvuna, sairaanhoidon kapasiteetin ylittymisenä ja yleisenä välinpitämättömyytenä kaikesta ympärillä olevasta. Epätasapaino on vallinnut taloudessa, jossa rikkaat ovat rikastuneet ja köyhät köyhtyneet, kestävässä kehityksessä, ilmaston ja luonnon tilassa, työelämässä, koulu- ja päiväkotimaailmassa. Yksilötasolla monet ovat vieraantuneet todellisesta ydinolemuksestaan ja määritelleet itsensä yleisesti hyväksyttyjen uskomusten mukaan suuntautuen sisäisen sijasta ulkoiseen ja kiinnittyen tavaroihin, hyväksyntään, materiaan ja valtaan, sekä egon ajamiin ajatuksiin, asioihin ja tunteisiin, kuten pelkoon, uhriutumiseen ja kärsimykseen. Samalla maailma on muuttunut nopeammin kuin koskaan planeetan koko historiassa, ja yhä useammat ovat heränneet henkisesti tiedostamaan oikeutensa olla vapaïta vallitsevista normeista ja historian taakasta. Kaoottinen tila, joka näyttäytyy meille tällä hetkellä pandemian muodossa, on syntynyt epätasapainosta, ja juuri siitä syystä se on nyt tasapainottamassa koko maailmaa.

Tämä haastava ajanjakso antaa ennen kaikkea mahdollisuuden muutokseen. Ihminen on hetkeksi pysäytetty, jotta maa ja sen asukkaat voivat uudistua ja tasapainottua – löytää sen, mikä on oleellista ja merkityksellistä elämässä. Tilanne antaa mahdollisuuden kääntyä ulkoisen sijasta sisäänpäin, luoda syvemmän yhteyden itseensä, sekä sitä kautta myös aidomman yhteyden toisiin. Ensimmäistä kertaa vuosikausiin ihmiskunta kokee todellista yhtenäisyyttä, yhteisöllisyyttä, aitoa myötätuntoa sekä yhteisvastuuta kaikkia koskettavan kriisin johdosta. Tämä ajanjakso tulee parhaimmassa tapauksessa muuttamaan tietoisuuttamme ja koko uskomusjärjestelmäämme parempaan. Yksilöinä saamme mahdollisuuden kohdata syvimmät pelkomme, sekä kaikki tunteet, mitkä haasteen myötä nousevat pintaan käsiteltäväksi. Kaikki, mikä horjuttaa tasapainoa, on tarkoitettu lopulta luottamuksen lisäämiseksi ja pelkojen voittamiseksi. Epätasapainon kautta on mahdollista löytää tasapaino, pelon kautta entistä suurempi luottamus omaan voimaan sekä koko elämän kulkuun. 

Oivalluksen ovella

Vaikka monet meistä ovat tehneet jo vuosikausia omaa henkilökohtaista paranemisprosessiaan: vanhan tunnetaakan puhdistamista, egon luomasta identiteetistä irrottautumista ja henkisiä läpimurtoja, niin nyt on koittanut aika, jolloin koemme uudistumisen yhdessä. Muutosaalto kulkee meidän kaikkien lävitse. Ja aivan kuin, minkä tahansa muutoksen kohdalla, siihen sisältyy kaikenlaisia tunteita: keveyttä ja raskautta, hyvää ja pahaa, korkeaa ja matalaa, kärsimystä ja menetystä, kauneutta ja rakkautta. 

Vaikka ajankohtainen tilanne on kaukana miellyttävästä, on lohduttavaa tiedostaa, että sen vuoksi tapahtuu tasapainottumista. Joskus emme edes ymmärrä jonkin olevan epätasapainossa, ennen kuin meidät pakotetaan muutokseen. Toisinaan tiedämme, että jotakin tarvitsisi muuttaa, mutta uskomme, ettemme pysty muuttamaan sitä tai meillä ei ole keinoja, kuinka toimia. Monet käyvät jossain vaiheessa elämäänsä läpi jonkin menetyksen, joka työntää heidät heräämään enemmän sielulleen ja sille mahdollisuudelle, että ihmiselämässä on paljon enemmän kuin, mitä meille on opetettu, tai mitä olemme uskoneet siinä olevan, ja että energia ajaa kaikkea sitä, mitä elämässä tapahtuu

Saman kriisin myötä jokaiselle tuodaan erilaisia oivalluksia, sillä kunkin elämäntilanne on omanlaisensa. Hän, jolle jää kotikaranteenin ja etätyöskentelyn ansiosta enemmän aikaa itselleen, pääsee pysähtymään hetkeksi kaiken tekemisen sijasta. Joskus vain hiljaisuus puhuu, ja jos malttaa kuunnella, tarjoutuu mahdollisuus oivaltaa, mitä se haluaa kertoa. Lisääntyneen vapauden kautta “työn sankari” voi herätä huomaamaan menettäneensä oman vapautensa myytyään kaiken aikansa työnantajalle ja omistautuessaan elämälle, josta on tullut töistä suoriutumista sen sijaan, että se olisi työstä iloitsemista. Hän voi huomata, ettei tilanne palvele enää hänen parastaan ja sen myötä voi herätä tarve lähteä kulkemaan uudenlaista polkua eläen enemmän omilla ehdoillaan niin työssä kuin muillakin elämän osa-alueilla.

Sitten on heitä, joilla kaikki vähäinenkin aika on kadonnut, ja jotka potevat suuren osan päivästä riittämättömyyden tunnetta, kun työt ovat kesken ja koti sekainen. Näin on varsinkin perheissä, joissa lapset käyvät kotikoulua vaatien läsnäoloa sekä tukea oppimisessa. Koulutehtävien selittäminen ja niistä keskusteleminen vaatii vanhemmilta aikaa ja vaivaa. Samalla heidän edellytetään tekevän omia töitään ja toimittavan siinä sivussa mm.keittäjän, siivoojan, vanhtimestarin, terveydenhoitajan ja psykologin virkaa. Monessa perheessä täytyy tilanteen johdosta tehdä töitä silloin, kun pystyy, esimerkiksi anivarhain aamulla, öisin tai viikonloppuisin. Työn ja vapaa-ajan ero on hämärtynyt, tai sitä ei enää ole. Nämä “monisuorittajat” voivat olla oivaltamassa erityisesti riittämättömyyden tunteesta, tarpeesta luopua täydellisyyden tavoittelusta, sekä tarpeesta oppia armolliseksi itseään kohtaan.

On myös paljon heitä, joille tilanne on aiheuttanut todellista hätää ja turvattomuutta. Epidemian vaikutukset ovat iskeneet pahiten ihmisryhmiin, joilla on muutenkin vaikeaa: pitkäaikaissairaisiin, heikompiosaisiin, vanhuksiin, riskiryhmäläisiin sekä työnsä menettäneisiin ja pienyrittäjiin, joiden elinkeino voi olla kiinni siitä, että he tapaavat toisia ihmisiä. He voivat olla oivaltamassa perusturvallisuudesta, luottamuksesta, kärsimyksestä irrottautumisesta, omasta todellisesta voimasta sekä elämän perimmäisistä asioista – elämän ja kuoleman pelosta vapautumisesta.

Elämme kaikki omassa todellisuuskuplassamme, ja vaikka seuraamme samoja uutisia (esimerkiksi tällä hetkellä pandemiaa koskien), niin uutisetkin ovat meille erilaisia. Ne tuottavat jokaiselle erilaisen merkityksen, ajatuksen ja tunteen sen mukaan, mihin uskomme, mitä olemme pohjimmiltamme tilanteesta oppimassa ja mistä meille annetaan mahdollisuus uuden oivalluksen kautta vapautua. 

Yhteistä kaikille puolestaan on, että tilanne haastaa muuttamaan omaa ajattelua ja katsomaan asioita uudesta näkökulmasta, löytämään uusia tapoja toimia ja elää kunnioittaen yhä enemmän oman sydämensä ääntä. Tilanne ohjaa uuteen entistä aidompaan ja tarkoituksenmukaisempaan suuntaan, josta on mahdollista löytää suurempaa iloa, keveyttä ja vapautta. Jos jokin elämän osa-alue on epätasapainossa, on luovuttava jostain vanhasta sekä tehtävä jotain uutta ja erilaista, enemmän tai vähemmän, että löytää paremman tasapainon. 

Suunnan tarkistus

Oletko koskaan käynyt elämässäsi läpi jotain äärikokemusta? Jotain, mistä et uskonut selviytyväsi, mutta selviydyit kuitenkin, ja olit sen jälkeen ikuisesti muuttunut? Vanha ”sinä” hajosi, ja sen korvasi uusi versio, joka oli ollut olemassa koko ajan odottaen vain laukaisevaa tapahtumaa aktivoituakseen. Tuo uusi versio sinusta on lähempänä sieluasi, kenties vahvempi, viisaampi, avarakatseisempi, lempeämpi ja nöyrempi. Vastaavaa muodonmuutosta monet yksilöt käyvät läpi tällä hetkellä maailmassa tapahtuvan muutoksen myötä.

Itse koin pohjakosketuksen aikana, jolloin liian paljon muutoksia tapahtui samanaikaisesti. Siskoni oli saanut diagnoosin parantumattomasta syövästä ja kärsi valtavia kipuja sairaalassa hoitovirheiden johdosta, jotka jouduttivat hänen kuolemaansa, toinen lähiomaiseni oli psykoosissa suljetulla osastolla, jonne oli joutunut yllättävän tragedian lamaannuttamana, siskoni pieni poika tarvitsi hoivaa ja tasapainoista aikuista vierelleen ja omassa työssäni minun odotettiin pystyvän toimimaan edelleen normaalisti henkilökohtaisen kriisin keskellä. Tuossa tilanteessa koin suunnatonta epätoivoa, riittämättömyyden, toivottomuuden ja avuttomuuden tunnetta yrittäessäni selviytyä jokapäiväisestä arjesta. 

Ilman näitä kokemuksia en olisi kuitenkaan tullut kyseenalaistaneeksi alitajuisia toimimattomia ja haitallisia uskomuksiani, opetelleeksi mielen metodeja, joilla vapautua tunnetaakasta, tai en olisi juuri nyt kirjoittamassa, että tämäkin tilanne, jota tällä hetkellä elämme, on väliaikainen, ja se menee ennen pitkää ohi. Elämänenergia on jatkuvassa liikkeessä ja uusiutuu joka hetki. Mitä tahansa elämässä tapahtuu minä tahansa elämän hetkenä – kaikki kurjuus, ongelmat ja vaikeudet – on väliaikaista. Tästäkin ajanjaksosta paitsi selviämme, niin sen kautta meille tarjoutuu mahdollisuus muuttua. Kaikki tapahtumat elämässämme ovat johtaneet tähän pisteeseen, jossa olemme nyt. Kaikki asiat, esteet ja haasteet ovat olemassa kehitystämme ja henkilökohtaista kasvuamme varten. Mitä haastavampi tilanne, sitä suuremman potentiaalin kasvulle ja kehitykselle se tarjoaa. Tämäkin tilanne antaa mahdollisuuden ylittää itsensä, saavuttaa uuden ymmärryksen tason ja oppia hallitsemaan tunteitaan/energioita sen sijasta, että antaa tunteiden/energioiden hallita itseään. 

Tunnetaakasta vapautuminen ja energeettisten lakien ymmärtäminen on parasta, mitä voi itselleen suoda, koska sillä, mitä tunnemme ja mitä ajattelemme, on merkittävä vaikutus siihen, miten elämämme tulevaisuudessa muotoutuu. Ajatuksemme ja intentiomme ilmentyvät ennen pitkää elämäämme asioina ja tapahtumina. Tilanteesta riippumatta luomme koko ajan oman tunnekokemuksemme, eli sen, miten suhtaudumme ympärillämme oleviin asioihin. Meillä on joka ikinen hetki mahdollisuus suhtautua kaikkeen kohtaamaamme tavalla, että se palvelee niin itseämme kuin kokonaisuutta ympärillämme.

Huolesta harmoniaan

Tällä hetkellä moni on huolissaan terveydestään, lähimmäisensä terveydestä, taloudestaan ja selviytymisestään. Kriisin vaikutuksesta myös vanhat kielletyt, torjutut ja tukahdutetut tunteet voivat nousta jälleen työstöön. On tarkoituksenmukaista päästää terveellä tavalla ylös ne tunteet, joita nousee, ja sallia, että tunne kerrallaan saa vain olla. Sallimalla itselleen kaikenlaiset tunteet ja kokemalla ne ensin, niistä pääsee yli ja lopulta irti. Jos tunne saa ilmetä puhtaasti sellaisena kuin se on, tunnekokemuksen intensiteetti kestää keskimäärin vain 2 minuuttia.

Yksi tapa hallita tunnekuohua, on tulla vain tietoiseksi, mikä tunne on, missä kohden kehoa tunne tuntuu, ja laittaa käden sen kohdalle. Seuraavaksi voi kiinnittää huomiota hengitykseen ja alkaa liikuttaa uloshengityksen myötä tunnetta pois kehosta. Uloshengitys on olennainen osa irtipäästämisen prosessia. Uloshengittäessä voi ajatella, että tunne lähtee liikkumaan ja poistuu kyseisestä kehon kohdasta, ja hengittämällä sisään, saa tilalle tyyneyttä ja rauhaa. Kriisitilanteessa hengitys muuttuu usein pinnalliseksi, ja on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota tarpeeksi pitkään uloshengitykseen, jotta sisäänhengitys pääsee myös syvenemään. 

Kun hengitys on rauhoittunut ja kokemus tunteesta hieman lieventynyt, voi kiittää mahdollisuudesta päästää itsensä kärsimyksestä tietoisen mielen avulla ja olla kiinnittymättä tunteisiinsa. Seuraavaksi on tarkoituksenmukaista virittäytyä kiitollisuuden tilaan. Se on korkeavärähteinen tila, joka nostaa välittömästi energioita, ja jonka aikana on mahdotonta kokea alempivärähteisiä tunteita. Kiitollisuuden tilan voi nostaa aktiiviseksi esimerkiksi palaamalla johonkin muistoon, jossa on tuntenut syvää kiitollisuutta ja rakkautta. Hengitetään edelleen syvään ja kiinnitetään huomio oman sydämen alueelle rintakehän keskelle. Kämmenet voi asettaa sydämen päälle. Sydänmeditaatiossa hengitetään sydänkeskuksen kautta pitkiä, syviä hengityksiä. Kuvitellaan, että hengitys ohjautuu suoraan sydämeen ja tunnetaan hengitys siinä. Keskitytään hengittämään sisään kiitollisuuden tunnetta hengityksen kulkiessa sydämestä sisään ja ulos. Mielen avulla sydämen kautta hengittäminen tekee sydämen sykkeestä tasaista ja kiitollisuuden tunne muuttaa aivoaaltoja tavalla, joka mahdollistaa sen, että tulevaisuudessa alamme vetää puoleemme toisenlaisia, korkeampivärähteisiä tunteita sekä asioita, niitä, mitkä lisäävät kiitollisuutta. 

Täsmällisempänä ja hieman enemmän työtä vaativana tunteista vapautumisen metodina voi akuuttitilanteissa käyttää myös meridiaaniterapiaa, jossa tunne niinikään nostetaan ensin ylös koettavaksi aktiivisesti, ja sen jälkeen se naputellaan pois kehosta meridiaanien päätepisteitä aktivoimalla ja samalla positiivisia affirmaatioita alitajunnalle antamalla. Meridiaanien naputtelu rauhoittaa parasympaattista hermostoa ja auttaa samalla vapautumaan käsittelemättömistä tunteista. Metodi on selitetty tarkemmin aiemmassa blogirjoituksessani Vapaudu tunnetaakasta”.

On hyvä tiedostaa, että tunne syntyy ajatuksesta, ajatukset uskomuksista. Ajatus vaikuttaa kehoomme, ja uskomukset, jotka ovat muodostuneet jo varhaislapsuudessa, vaikuttavat ajatuksiimme. Elämme ensimmäisen vuoden ilman kieltä ja koemme maailman kokonaisvaltaisesti kehon tuntemusten ja aistien kautta. 0-2 vuotiaana ajattelu tapahtuu hyvin matalilla aivoaalloilla, delta-tilassa. 2-6 vuotiaan ihmislapsen aivot siirtyvät pääosin theta-taajuudelle, ja vasta noin 7-vuotiaana aivosähkökäyrissä on havaittavissa muotoja analyyttisestä ja tietoisesta mielestä, eli ajattelu alkaa tapahtua enemmän beta- ja alfa-taajuuksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että ydinuskomuksemme ovat syntyneet alle kouluikäisenä, jolloin olemme valtaosan ajasta hypnoosinkaltaisessa matalataajuisessa tilassa, emmekä osaa vielä kyseenlaistaa tai epäillä ympäristön informaatiota, vaan otamme kaiken totena. Kaikki, mitä olemme nähneet tai kokeneet, sekä kaikki, mitä meille samanaikaisesti on kerrottu maailmasta tai itsestämme, on muodostanut ydinuskomuksemme, eli perimmäiset käsitykset siitä, miten maailmassa kuuluu elää, mikä on meille totta, sekä mihin uskomme itse pystyvämme. 

Ajatuksemme vaikuttavat kehoon, mutta myös  keho vaikuttaa ajatuksiimme. Keho ja mieli ovat yhtä. Kun ajattelemme jotain, keho reagoi siihen välittömästi, sillä keho ei tunnista sitä, ajatellaanko esimerkiksi menneisyydessä tapahtunutta muistoa kurjine tunteineen, vai tunnetaanko kurjuutta juuri tällä hetkellä. Keho ei tiedä, että tapahtuma ei ole tapahtumassa juuri nyt, ja valmistautuu siihen erittämällä stressihormonia, jota tarvitaan hätätilanteessa. Keho voi olla pahimmassa tapauksessa jatkuvasti valmistautumassa erilaisiin koitoksiin miettiessämme kaikenlaisia haasteita. Silloin keho on kroonistuneessa stressitilassa ja koittaa suojella meitä kaikelta ympärillä olevalta.

Kun tulemme tietoiseksi ajatuksistamme ja ydinuskomuksistamme, pystymme katkaisemaan haitallisten ajatusten ja tunnereaktioiden kehän. Tarkoitus on vain tiedostaa ja havaita tunteet, todeta, että ne ovat olemassa, mutta olla lähtemättä niihin mukaan. Usein negatiiviset tunteet johtuvat siitä, että olemme joko kiinni menneisyydessä tai siitä, että varaudumme tulevaisuuteen. Yleensä kuitenkin juuri tässä hetkessä kaikki on hyvin – elämme ja hengitämme. Jos ajatuksissamme on rauha, keho keskittyy kasvuun sekä hyvinvointiin, ja se pääsee olemaan tilassa, jossa se voi parantua.

Stressitilan katkaiseminen ja terveyden optimoiminen

Jokainen meistä kokee erityyppistä stressiä, stressaavia tunteita ja tilanteita. Vastalääkkeeksi tarvitsemme parantavia ajatuksia, tyyneyttä ja luottamusta, koska stressitila laukaisee herkästi sairastumisen. Altistumme lukuisille erilaisille bakteereille, viruksille ja mikrobeille päivittäin, mutta se, sairastummeko vai emme, riippuu siitä, millä tavalla kehon immuunipuolustusjärjestelmä reagoi. Kun emme ole stressaantuneita, kehon immuunijärjestelmä pitää kaiken tasapainossa, mutta kun altistumme stressille, kehon puolustusjärjestelmä käytännössä sammuu, sillä kaikki toiminta, mikä ei ole eloonjäämisen kannalta välttämätöntä, pysähtyy, ja elimistö keskittyy vain “taistelemaan tai pakenemaan”, jolloin kehossa olevat taudinaiheuttajat saavat ylivoiman (kuuntele solubiologi Bruce Liptonin tieteellinen näkökanta täältä). Vaikka emme voi vaikuttaa kaikkeen ulkopuolellamme tapahtuvaan, voimme aina valita, miten suhtaudumme siihen – reagoimmeko niin, että vastustuskykymme alentuu vai kasvaa.

Meditaatio on yksi parhaimmista keinoista katkaista stressireaktio ja samalla tehostaa omaa immuniteettia. Kun kehosta häviää stressi, se palautuu takaisin oletustilaan tai terveemmäksi, kuin mitä se oli ennen meditaatiota. Ihmiskeholla on uskomaton kyky parantaa itse itsensä, kunhan osaamme rauhoittaa itsemme. Nyt, jos koskaan, kannattaa minimoida stressiä aiheuttavat tekijät elämässään ja keskittyä tietoisesti sisäisen rauhan ylläpitämiseen. Meditoitaessa erityisen parantavaa on keskittyä kiitollisuuden tunteeseen sekä rakkauden tunteeseen itseä ja elämäänsä kohtaan, sillä se saa koko kehon ns.koherenssitilaan, kokonaisvaltaisen tasapainon tilaan. Meditaatiosta voit lukea myös toisesta blogikirjoituksestani Meditoi itsellesi mielenrauha.

Elämäämme ohjaa noin 95 %:sti tiedostamaton mieli, ja jäljelle jäävällä viidellä prosentilla määrittelemme lopulta sen, mihin päädymme. Olemme vuosikymmeniä ajatelleet ja tehneet  asioita tietyllä tavalla ja luoneet vahvoja hermoratoja sekä tottumuksia toimia aina samalla tavalla. Meditaatiolla pystymme kuitenkin vaikuttamaan tiedostamattomaan osaan alitajunnassamme. Sisäisen ohjelmoinnin purkaminen vaatii jonkin verran viitseliäisyyttä, mutta tulokset ovat palkitsevia. Meditaatiolla voi opettaa toistojen kautta sen, mitä tulevaisuudessa haluamme elämässämme olevan. Jo Albert Einstein opetti, että on turhaa yrittää ratkaista ongelmia samalla ajattelun tasolla, millä ne ovat syntyneet, sillä tuo taso on synnyttänyt tähänastisen elämän. Muutos edellyttää ajattelun tason muutosta, erilaista aivoaaltojen taajuutta. Kun meditaatiossa päästään tarpeeksi rentoon tilaan, theta-taajuudelle, se ohittaa pitkään opetellut mallit ja uskomukset siitä, mihin pystymme ja mihin emme pysty. Meditaatio vie automaattisesti mielen elektromagneettista taajuutta alemmaksi ja kun mielen taajuus alenee, saamme automaattisesti uusia ja parempia ajatuksia. Alitajuisia toimintamallejamme ja syvimpiä ydinuskomuksiamme pystymme muuttamaan vain theta- tai deltataajuudella, eli samalla tasolla kuin, missä ne ovat syntyneetkin. 

Ympäristö ja luonto ajautuvat automaattisesti harmoniaan toistensa kanssa. Samalla tavalla me voimme muuttaa sisäistä taajuuttamme olemaan tasapainossa todellisten sydämen toiveidemme kanssa. Syvä meditaatio muuttaa kehossa olevaa värähtelytaajuutta, ja kun värähtelymme muuttuu, alamme vetää puoleemme toisenlaisia asioita, niitä, jotka värähtelevät samalla taajuudella sisäisen värähtelymme kanssa. Kvanttimaailmassa kaikki asiat ovat ns.potentiaaleja eli todennäköisyyksiä ja mahdollisuuksia, kunnes joku tai jokin kiinnittää niihin huomiota, ja ne manifestoituvat. Havainnon tekeminen siis vaikuttaa maailmaan ja sen tilaan. Kvanttifysiikan mukaan meillä on ääretön määrä todellisuuksia valittavanamme, ja se, minkä todellisuuden vedämme puoleemme, riippuu siitä, miten ajattelemme. Kyky luoda elämään uusia asioita on valtavan paljon suurempi, kuin mitä useimmille meistä on lapsina opetettu. Tulevaisuus muokkautuu koko ajan ajatustemme ja tunteidemme yhteisvaikutuksen perusteella. Äärettömässä kvanttimaailman potentiaalissa voimme ilmentää tulevaisuutemme todeksi jopa hyvin nopeasti, sillä jos voimme kokea tulevaisuutta jo tässä hetkessä, aika häviää tulevaisuuden tavoitteen ja nykyhetken välistä. 

Seuraavan meditaation tavoitteena on oppia muuttamaan sisäistä tunnetilaa/energiaa siten, että alkaa vetää puoleensa elämää, jota todellisuudessa haluaa. Meditaatiossa keskitytään myös kehon energiakeskuksiin, mikä tehostaa koko immuniteettijärjestelmää. Tekemällä mediataatiota säännöllisesti, voi huomata merkittävän muutoksen omassa olemuksessa, ajattelussa ja terveydessä. Parhaimmassa tapauksessa voi saada elämään juuri sitä, mitä aidosti ansaitsee, haluaa, kokee ja tuntee.

Energiameditaatio

Ota hyvä istuma-asento, istu ryhdikkäästi ja selkä suorana. Voit nyt laittaa silmät kiinni, kääntää huomion ulkoisesta maailmasta sisäiseen maailmaasi.  Kuuntele ääniä ja / tai hiljaisuutta ympärilläsi. Anna niiden rentouttaa sinua. Tunnustele kehon tuntemuksia. Tunne tuoli allasi ja jalkapohjat lattiaa vasten. Anna lihastesi rentoutua, kehosi laskeutua yhä painavampana tuolia vasten. Hengitä nenän kautta syvään sisään, ja suun kautta ulos. Jokaisella uloshengityksellä voit päästää irti arkisista huolista ja murheista, kiireestä ja paineista, antaa niiden mennä. Jokaisella sisäänhengityksellä voit täyttyä uudistavasta ja puhdistavasta energiasta. Hengitä sisään laskien mielessäsi rauhallisesti viiteen. Pidätä hengitystä laskien kolmeen. Hengitä ulos laskien jälleen rauhallisesti viiteen. Hengitä sisään laskien rauhallisesti viiteen. Pidätä hengitystä laskien kolmeen. Hengitä ulos laskien jälleen rauhallisesti viiteen, ja anna hengityksen tasaantua pikkuhiljaa omaan rauhalliseen tahtiinsa. Voit rentouttaa kasvojen lihakset, otsan, päänahan, kädet, jalat, koko kehon. Voit kuvitella kuinka laskeudut lähemmäs itseäsi, omaan olemukseesi. Tunnet jokaisella hengityksellä olosi yhä rennommaksi ja rennommaksi. Voit vielä kuvitella, kuinka ihana lämmin rentouden aalto kulkee päälaelta alas aina jalkapohjiin saakka, kunnes kehosi joka solu on täysin rento. Jatka hengittelyä mitään yrittämättä, ponnistelematta, omaan luonnolliseen tahtiisi, ja anna itsesi lupa päästä irti, rentoutua uuteen hyvään, syvään oloon.

Tule nyt tietoiseksi siitä, että kiinnittämällä huomiosi tiettyyn kohtaan kehossa, myös energia ohjautuu sinne voimistamaan ja hoitamaan juuri tuota paikkaa. Kiinnitä nyt huomiosi ensimmäisen energiakeskukseen juurichakraan, joka sijaitsee häntäluun juuressa lantionpohjan ja sukupuolielinten alueella. Tunne tuo alue, sen energia ja elinvoima. Juurichakra on yhteydessä sukupuolihormoneihin, verenkiertoon ja sitä kautta aineenvaihduntaan, fyysiseen tukirakenteeseen, luustoon ja lihaksiin, jalkoihin sekä koko immuunipuolustukseen. Kiinnittämällä huomiosi juurichakran alueelle, annat myös energian ohjautua sinne eheyttämään ja voimistamaan omia juuriasi, perusturvallisuutta sekä koko fyysistä tukirakennetta. Voit antaa juurichakran alueen tasapainottua ja täyttyä rakkauden tunteella. Siunaa vielä tätä keskusta ja siirrä huomio toiseen energiakeskukseen sakraalichakran alueelle. Toinen energiakeskus sijaitsee napasi takana ja hieman sen alapuolella ristiluun korkeudella. Toinen energiakeskus säätelee munasarjoja, kohtua, paksusuolta, haimaa ja alaselkää. Se on yhteydessä lantioon, alaselän nikamiin, sukupuolielimiin, virtsarakkoon, suolistoon, mahaan, haimaan ja munuaisiin. Tunne sen sijainti kehossasi. Tämä energiakeskus liittyy tunteisiin ja niiden tasapainoon. Sosiaalisiin suhteisiin ja rakenteisiin, turvaverkkoihin, perheeseen. Tämän keskuksen kautta joko pidät kiinni tunteista ja ihmisissuhteista tai osaat päästää niistä tarvittaessa irti. Lähetä tähän keskukseen rakkautta. Siunaa sitä rakkaudella ja kiitollisuudella. Anna sen puhdistua ja tasapainottua. Voit mielessäsi kiittää tätäkin keskusta ja siirtää huomioon kolmanteen energiakeskukseen solar plexukseen, se sijaitsee pallean kohdalla vatsaontelossa. Se hallinnoi vatsaa, pernaa, maksaa, adrenaliinrauhasia ja munuaisia sekä vaikuttaa hengitykseen, energiaan ja elinvoimaisuuteen. Tämä keskus on on henkilökohtaisen voiman sekä itsetunnon keskus. Anna energian vaikuttaa palleahakran alueella, tasapainottaa ja parantaa. Voit lähettää tällekin energiakeskukselle valoa ja kiitollisuutta, siunata sitä rakkaudella. Voit vielä kiittää tätä keskusta ja siirtää huomioon neljänteen energiakeskukseen sydänchakran alueelle. Sydänchakra hallinnoi sydäntä, keuhkoja ja kateenkorvaa ja sydämen kautta sillä on myös suora yhteys verenkiertoon sekä hengitykseen. Se vaikuttaa hengityksen ja verenkierron välityksellä ihmisen fyysiseen ja henkiseen tasapainoon. Se on vastuussa kehon kasvusta, korjaantumisesta ja uudistumisesta.  Voit antaa sydänchakran tasapainottua ja puhdistua. Voit lähettää tälle keskukselle valtavasti rakkautta ja kiitollisuutta, tuntea, kuinka se eheytyy. Voit kiittää tätä keskusta kaikesta siitä hyvästä, jota se tekee puolestasi ja siirtää huomion seuraavaan energiakeskukseen kurkkuchakran alueelle. Viides energiakeskus sijaitsee kilpirauhasen lähellä, kaulakuopan ja kurkunpään välissä. Kurkkuchakraan liittyy sydämessäsi kokemasi rakkauden kommunikointi, oman totuuden ilmaiseminen ja itsensä toteuttaminen. Sillä on yhteys puheeseen ja kuuloon sekä kilpirauhasen kautta aineenvaihduntaan. Voit tuntea tuon alueen ja lähettää sille puhdistusta sekä rakkautta ja siunata sitä kiitollisuudella. Voit vielä kiittää kurkkuchakraa, joka jatkaa tasapainottumistaan ja kiinnittää huomion seuraavaan energiakeskukseen otsachakraan. Kuudes energiakeskus sijaitsee otsasi tasalla aivojesi keskiosassa. Sillä on yhteys silmiin, silmähermoihin ja aivoihin, aivolisäkkeeseen sekä käpyrauhaseen. Se vaikuttaa näkemiseen ja sitä kautta ymmärtämiseen. Se toimii myös selvänäön ja intuition keskuksena. Voit lähettää sille rakkautta ja siunata tätä keskusta kaikella hyvällä ja rakkaudella. Voit vielä kiittää tätä keskusta ja tuntea, kuinka sekin harmonisoituu, tasapainottuu. Voit nyt kiinnittää huomiosi kruunuchakraan. Seitsemäs energiakeskus sijaitsee päälaella. Sen kautta on yhteys henkiseen ulottuvuuteen tai korkeimpaan minääsi, siihen osaan sinua, joka on aina ollut, ja joka on aina oleva. Se hallinnoi ja luo harmoniaa ylhäältä alaspäin. Seitsemäs energiakeskus on paikka, jossa korkein tietoisuutesi taso sijaitsee.  Voit antaa sen avautua ja lähettää sille valtavasti rakkautta ja kiitollisuutta. Siunaa tämäkin keskus ja kiitä sitä sydämesi pohjasta. Kuvittele vielä, kuinka parantava energiavirta kulkee juuresta selkärankaa pitkin ylös ja kuinka energia leviää joka puolelle ympärillesi. Energia puhdistaa, voimistaa ja vahvistaa niin koko kehoasi kuin mieltäsi, sitä kokonaisuutta, joka sinä olet.

Tunne, kuinka voit rentoutua yhä syvemmälle. Samalla kun jatkat rentoutumista, voit tuntea, kuinka maan vetovoima vetää sinua alaspäin, olet täysin turvassa, omassa voimassa. Anna nyt itsellesi lupa löytää uusi tulevaisuuden potentiaalisi. Voit nauttia siitä, mitä tulee tapahtumaan ja siitä kaikesta hyvästä, mitä tulet elämääsi saamaan. Ajattele nyt jotain elämäsi osa-aluetta, johon kaipaat muutosta. Tuo alue voi liittyä työhön, kotiin, terveyteen, parisuhteeseen, henkiseen kehitykseen, rahaan, taloudelliseen turvaan tai mihin tahansa, minkä koet itsellesi tärkeäksi. Ajattele, mikä on se muutos tai muutokset, mitä tuolle elämän osa-alueelle kaipaat. Kuvittele, että tuo muutos on jo tapahtunut. Näe elämäsi sellaisena kuin haluaisit sen olevan. Miltä se näyttää ja tuntuu. Mene siihen tunteeseen nyt, ja huomaa, miltä sinusta tuntuu, kun olet saanut sen, mitä haluat. Anna sen tunteen kasvaa ja levitä, täyttää koko keho sekä kehon jokainen solu. Huomaa, miltä tuntuu, kun se asia, mitä haluat, tapahtuu. Voit tuntea kaikkia hyviä asioita jo tässä hetkessä, ja antaa tunteiden kasvaa ja täyttää sinut kokonaan. Voit nostaa nyt mieleesi toisen elämäsi osa-alueen, mihin toivot muutosta. Se voi liittyä terveyteen, työhön, kotiin, parisuhteeseen, henkiseen kehitykseen, rahaan, taloudelliseen turvaan, tai mihin tahansa, minkä koet itsellesi tärkeäksi. Ajattele, mikä on se muutos tai muutokset, mitä tuolle elämän osa-alueelle kaipaat ja kuvittele, että tuo muutos on jo tapahtunut. Näe elämäsi sellaisena kuin haluaisit sen olevan. Miltä näyttää ja tuntuu,  kun toivomasi muutos on jo tapahtunut. Tunnetko iloa, rakkautta, kiitollisuutta. Voit antaa kaikkien näiden tunteiden levitä ympärillesi ja kehoosi, jokaiseen kehosi soluun. Sinun ei tarvitse yrittää mitään, vaan voit antaa tulevaisuuden tulla luoksesi. Voit ottaa vielä mieleesi kolmannen elämän osa-alueen ja antaa tulevaisuuden näyttäytyä sinulle. Tunne, mitä tunnet siinä hetkessä, kun kaikki on totta. Anna tunteiden levitä koko kehoosi. Tunne rajaton voimasi, se, joka todellisuudessa olet. Sinussa on rajoittamaton määrä potentiaalia ja luomisen energiaa. Voit jatkaa näin nostaen mieleesi vuorotellen kaikki sinulle tärkeät elämän osa-alueet ja antaa niiden näyttäytyä sellaisena kuin toivoisit niiden olevan. Anna asioiden tuomien tunteiden levitä ja kasvaa. Anna asioiden tulla todeksi sinussa, laajentua ja anna niihin liittyvien tunteiden kasvaa. Ja kaiken tämän keskellä anna sisälläsi olevan voiman laajentua ja kasvaa. Voit tuntea syvää kiitollisuutta siitä kaikesta, mitä tulet saamaan. Anna kiitollisuuden ja rakkauden tunteen laajentua yhä. Voit olla kiitollinen ja onnellinen jo nyt kaikesta siitä, mitä saat. Tunne, kuinka rajaton olet todellisuudessa. Anna itsesi tuntea kiitollisuutta kaikesta mitä olet luonut ja tulet luomaan. Voit antaa itsesi jäädä tähän kiitollisuuden ja luomisen tilaan ja avata silmät vasta sitten, kun haluat. Anna kiitollisuuden jäädä hoitamaan ja voimauttamaan kehoasi ja mieltäsi. Voit aloittaa vaikka viidestätoista minuutista ja pidentää mediataation kestoa itsenäisesti. Tunnustele, miltä sinusta tuntuu medtaation jälkeen. Tunne, kuinka olet palannut syvään rauhan tilaan.

Uusi normaali

Muutos on kuin vieras, joka käy luonamme aika ajoin. Jos emme suostu muutokseen, henkemme alkaa tehdä hidasta kuolemaa. Muutos vaatii irti päästämistä vanhoista ja vanhentuneista järjestelmistä. Se vaatii valitsemaan uudelleen sielusta ja sydämestä käsin, ei pelosta ja selviytymisestä. Muutos voi ahdistaa ja tuntua jopa mahdottomalta, mutta tilanteen mentyä ohi, huomaamme yleensä sen tulleen suurena siunauksena. Mitään ei tapahdu turhaan, kaikki tapahtuu jostakin syystä. Tämänkin poikkeuksellisen ajanjakson tarkoitus lienee herättää meidät tiedostamaan jotain uutta ja selvittämään, mikä on totta itsellemme. Voimme toivottaa muutoksen tervetulleeksi, sillä se tulee joka tapauksessa, ja voimme olla avoimia muutokselle, joka lähtee tapahtumaan tarjoten mahdollisuuksia päästää irti menneestä, vahvistua sekä löytää todellinen henkinen luontomme, todellinen olemuksemme. 

Se, mikä on puhdasta, tarkoituksenmukaista ja pyhää, on jo meissä jokaisessa, sydämessämme. Ulkopuolellamme ei ole lopulta yhtään mitään, mitä tarvitsisimme voidaksemme hyvin tässä hetkessä. Sisällämme on todellinen rauhan paikka, ja se on kaikkien pelkojen, epävarmuuksien ja sairauksien yllä. Ainoastaan fyysinen kehomme voi kärsiä. Henkemme ja sielumme ei voi vahingoittua. Meidän täytyy vain pysähtyä itsemme äärelle ja löytää oma tapamme luoda yhä uudestaan elämän karikoissa tasapainomme. 

Ehkä suurin paradoksi on, että heti, kun olemme mieleltämme riippumattomia, astuu elämäämme runsaus. Jos koemme elävämme emotionaalisesti runsaudessa jo tässä hetkessä, alamme saada elämään konkreettisia asioita, mitkä todistavat runsauden olevan totta. Mitä enemmän koemme sitä, että meitä ei puutu mitään, sitä enemmän elämään tulee niitä asioita, mitä toivomme ja haluamme. Riippumattomuus lopputuloksesta vetää aina sitä puoleensa.

Kun suuntaamme energiamme oikeisiin asioihin, ne lähtevät kasvamaan. Ajatukset ovat ainoa rajamme ja nekin pystymme murtamaan mm. tekemällä meditaatioita ja kääntymällä syvälle sisällemme. Olemme rajattomia olentoja, joilla on valtava luomisen kyky. Ollessamme yhteydessä omaan henkeemme, tulemme aina selviämään kaikista mahdollisista haasteista, mitä elämä meille tarjoilee. Silloin johtotähtenämme toimii rakkaus ja sen turvin voimme luoda ja tuoda elämäämme mitä tahansa, mitä olemme koskaan haaveilleet. Voimme tämänkin muutoksen myötä toivottaa tervetulleeksi juuri meille parhaimman mahdollisen todellisuuden.